główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN214314
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ40099
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 40099
   Wykaz numerów telefonów 3588
Rada Miasta i Gminy Łosice
   VIII KADENCJA 2018-2023 2363
     Radni 811
     Dyżury radnych 540
     Kontakt z radnymi 551
     Komisje Rady 586
    ›    Komisja Budżetowa 357
    ›    Komisja Rewizyjna 384
    ›    Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego 405
    ›    Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 307
    ›    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 351
     Sesje Rady 1598
    ›    Zaproszenia na sesje 2315
    ›    Transmisja online z sesji 1825
    ›    Imienne wykazy głosowania radnych 675
    ›    Protokoły z sesji 1057
    ›    Uchwały 3332
    ›    Interpelacje 215
     Plany pracy i sprawozdania 403
    ›    2019 414
     Petycje 677
Władze Miasta i Gminy
   Burmistrz Miasta i Gminy Łosice 2178
     Kompetencje 357
   Sekretarz 1878
     Kompetencje 392
   Skarbnik 961
     Kompetencje 291
Akty prawne
   STATUT 730
   UCHWAŁY RADY 2501
   ZBIÓR PRAWA MIEJSCOWEGO 696
     2020 337
     2019 458
     2018 310
   ZARZĄDZENIA BURMISTRZA 1720
     2020 1121
     2019 1004
   PROGRAMY, STRATEGIE, RAPORTY 661
     Strategia Rozwoju Miasta i Gminy 420
     Program Rewitalizacji 419
     Program Ochrony Środowiska 420
     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 222
     Raporty o stanie Miasta i Gminy Łosice 64
     Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta i Gminy Łosice 25
Ogłoszenia i komunikaty
   Urzędowe 3096
     2021 178
     2020 2383
     2019 2765
   Inne 1463
     2021 29
     2020 788
     2019 1506
Nabór na wolne stanowiska pracy
   Urząd Miasta i Gminy 13497
Plan postępowań
   Plan postępowań o udzielenie zamówień 81
Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej powyżej kwoty 30 000 euro netto
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1286
     2020 619
     2019 553
   PRZETARGI NIEOGRANICZONE 5425
     2020 5996
     2019 4482
   ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 2205
     2020 99
     2019 929
Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
   2020 2273
   2019 1253
Ochrona środowiska
   Obwieszczenia 2199
     2021 144
     2020 2569
     2019 4860
     2018 339
   Programy 543
   Dotacje 593
Gospodarowanie odpadami
   Aktualności 1096
   Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2154
   Odpady pochodzenia rolniczego 331
   Deklaracja o wysokości opłaty 1602
   Opłaty 645
   Harmonogramy 978
   Analizy i raporty 679
   Rejestr działalności regulowanej 634
   Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 245
   Akty prawne 487
     obowiązujące 415
     archiwalne 188
Finanse
   Sprawozdania finansowe 670
     Sprawozdania finansowe za rok 2019 384
     Sprawozdania finansowe za rok 2018 751
   Opinie RIO 662
Podatki
   Stawki podatkowe 1915
     2021 300
     2020 645
     2019 686
   Druki deklaracji 2671
   Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 394
   Podatek akcyzowy 493
Gospodarka nieruchomościami
   Wykazy i przetargi 1001
     2021 120
     2020 1200
     2019 951
Zalew Łosicki
   Kąpielisko 514
     Akty prawne 204
     Obwieszczenia, komunikaty 183
     Ewidencja kąpielisk 219
     Profil wody 219
     Ocena jakości wody 307
Zagospodarowanie przestrzenne
   System Informacji Przestrzennej 968
   Ogłoszenia i komunikaty 258
Sołectwa i osiedla
   Biernaty Średnie 412
   Chotycze 407
   Chotycze Kolonia 475
   Czuchleby 465
   Dzięcioły 386
   Jeziory 355
   Łuzki 434
   Meszki 509
   Niemojki Stacja 375
   Niemojki Wieś 416
   Nowosielec 442
   Patków 400
   Patków Prusy 451
   Rudnik 462
   Stare Biernaty 382
   Szańków Kolonia 392
   Szańków Wieś 427
   Świniarów 508
   Toporów 411
   Woźniki 432
   Zakrze 418
   Osiedle Bialska w Łosicach 433
   Osiedle Międzyrzecka w Łosicach 367
   Osiedle Sienkiewicza w Łosicach 360
   Osiedle Zdrowa w Łosicach 420
   Osiedle Żeromskiego w Łosicach 380
Organizacje pozarządowe
   Program współpracy 591
   Otwarty konkurs ofert 701
     2021 221
     2020 641
     2019 1140
Oświadczenia majątkowe
   RADNI VIII KADENCJI 2018-2023 888
     Dymowski Mirosław Grzegorz 386
     Hornowska Ewa 527
     Izdebska Marzanna Agnieszka 464
     Jakoniuk Tadeusz Zbigniew 381
     Jóźwiaczuk Romuald Piotr 254
     Kalicki Marek 285
     Kasprowicz Roman Jan 352
     Knapiuk Elżbieta 437
     Kordaczuk Karol 380
     Kozioł Anna 383
     Mieleszko Zdzisław 246
     Sulińska Anna 448
     Szymaniuk Barbara 343
     Wiewiórka Beata 375
     Zacharczuk Mariusz Jan 291
   BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŁOSICE 1271
   SKARBNIK MIASTA I GMINY ŁOSICE 546
   SEKRETARZ MIASTA I GMINY ŁOSICE 472
   KIEROWNICY 566
     Kierownik USC 299
     Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Łosicach 297
     Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Łosicach 302
     Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łosicach 288
     Dyrektor Zespołu Oświatowego w Niemojkach 193
     Kierownik Zespołu ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach 247
     Dyrektor ŁDK 322
     Kierownik M-GOPS w Łosicach 295
     Prezes Zarządu KOM-GAZ Sp.z o.o. 260
Zespół ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach
   Dane adresowe 594
   Ogłoszenia i komunikaty 670
   Wnioski do pobrania 410
   Placówki Oświatowe 762
     Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Łosicach 464
     Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach 371
     Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach 661
     Zespół Oświatowy w Niemojkach 426
     Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach 803
   Sprawozdania 1186
     2019 300
    ›    Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Łosicach 429
    ›    Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach 969
    ›    Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach 421
    ›    Zespół Oświatowy w Niemojkach 315
    ›    Zespół ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach 377
    ›    Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach 541
     2020 168
    ›    Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Łosicach 197
    ›    Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach 158
    ›     Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach 179
    ›    Zespół Oświatowy w Niemojkach 213
    ›    Zespół ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach 189
    ›    Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łosicach 219
   Petycje 114
     2020 49
    ›    Wniosek/Petycja w sprawie zakupów maseczek ochronnych i płynów do dezynfekcji 80
ŁDK
   Łosicki Dom Kultury 314
MGOPS
   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach 270
Jak załatwić sprawę?
   ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 472
Wybory
   WYBORY PREZYDENTA RP 2020 2021
   SEJM RP I SENAT RP 2019 1378
   IZBY ROLNICZE 2019 1011
   PARLAMENT EUROPEJSKI 2019 2102
Spis rolny 2020
Inne
   Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łosicach 473
     Zakres działania 238
     Kontakt 254
     Procedura postępowania 200
   Redakcja biuletynu 586
   Deklaracja dostępności 379