główna zawartość
artykuł nr 1

Punkty zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych (folia, opakowania po nawozach, agrowłóknina, sznurki oraz opony rolnicze)

Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r poz. 2010 ze zm.) Urząd Miasta i Gminy Łosice zamieszcza informację dotyczącą adresów punktów zbierania folii, opakowań po nawozach, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych, jeżeli na obszarze gminy położone są gospodarstwa rolne.

 

PodmiotAdresKontakt 
EAST-ECO Daniel Czyżakul. Podleśna 42, 21-512 Zalesie508-215-926
SEB-MAX Jarosław ŁęczyckiKobylany Górne, 15, 08-307 Repki505-296-392
798-232-921
Green-LandŁazy 292A, 21-400 Łuków515-901-946
503-105-787