główna zawartość
artykuł nr 1

Dlaczego i jak segregować odpady?

artykuł nr 2

Regulamin PSZOK

Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie działania Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" z siedzibą w Łosicach.

artykuł nr 3

PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady segregowane

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuje, iż mieszkańcy składający „Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” mogą nieodpłatnie pozostawiać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny na terenie PSZOK-u zlokalizowanego na terenie Składowiska Odpadów w Łosicach, przy ulicy Ekologicznej 5.

artykuł nr 4

Harmonogram PSZOK

Harmonogram pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łosicach działającego na terenie Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko".