główna zawartość
artykuł nr 1

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych.

artykuł nr 2

Plan dyżurów

Plan dyżurów Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach i Delegatur KBW.

artykuł nr 3

Postanowienie Nr 318/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I

Postanowienie Nr 318/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

artykuł nr 4

Postanowienie Nr 314/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I

Postanowienie Nr 314/2019 Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

artykuł nr 5

Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach I

Informacja Komisarza Wyborczego w Siedlcach I z dnia 16 września 2019 r. - dodatkowe zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych