główna zawartość
artykuł nr 1

Zmiana wysokości opłaty za odpady od 01.01.2021 r.

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2021 r.

artykuł nr 2

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW W SPRAWIE ZASAD SEGREGACJI...

artykuł nr 3

Informacja dotycząca zmiany stawek opłat za gospodarowanie...

Dnia 14 grudnia 2018 r. Rada Miasta i Gminy Łosice podjęła uchwałę nr III/15/18 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.