główna zawartość
artykuł nr 1

UPL-1P Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej...

artykuł nr 2

Deklaracja - podatek od środków transportowych

artykuł nr 3

Informacja i Deklaracja - podatek od nieruchomości

Druki obowiązujące od 1 lipca 2019 r. - osoby prawne.

artykuł nr 4

Informacja i Deklaracja - podatek od nieruchomości

Druki obowiązujące od 1 lipca 2019 r. - osoby fizyczne.

artykuł nr 5

Informacja i Deklaracja - podatek leśny

Druki obowiązujące od 1 lipca 2019 r. - osoby prawne.