główna zawartość
artykuł nr 1

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Łosice zobowiązani są wnosić z góry, bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

- do 15 marca za I kwartał danego roku;
- do 15 maja za II kwartał danego roku;
- do 15 września za III kwartał danego roku;
- do 15 listopada za IV kwartał danego roku.

Wpłaty można dokonać gotówką albo kartą płatniczą w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach, u inkasenta, lub przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy nr 57 8038 0007 0010 1491 2000 0940.