główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie GNiOŚ.6220.5.40.2019 z 18.12.2019 r.

Obwieszczenie GNiOŚ.6220.5.40.2019 z 18.12.2019 r. o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu o maksymalnej obsadzie 1940 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanej na działkach o nr ew.390, 391, 392, 393, 394, 397, 398 położonych w miejscowości Stare Biernaty gm. Łosice, powiat łosicki, woj. mazowieckie".

artykuł nr 2

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.18.15.2019 z 17.12.2019 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.18.15.2019 z 17.12.2019 r. przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek do produkcji granulatu nawozowego z kredy z infrastrukturą towarzyszącą” w m. Łuzki, gm. Łosice.

artykuł nr 3

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.8.149.2018 z 16.12.2019 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ. 6220.8.149.2018 z 16.12.2019 r. dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy kur brojlerów wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Chotycze Kolonia, gmina Łosice o łącznej obsadzie 360000 szt. (tj. 1440 DJP).

artykuł nr 4

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.18.13.2019 z 12.12.2019 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.18.13.2019 z 12.12.2019 r. o wydaniu Opinii stwierdzającej brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie dot. przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek do produkcji granulatu nawozowego z kredy z infrastrukturą towarzyszącą” w m. Łuzki, gm. Łosice.

artykuł nr 5

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.18.11.2019 z 10.12.2019 r.

Obwieszczenie nr GNiOŚ.6220.18.11.2019 z 10.12.2019 r. o wydaniu Opinii wyrażającej opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek do produkcji granulatu nawozowego z kredy z infrastrukturą towarzyszącą” w m. Łuzki, gm. Łosice.

Dostępne kategorie:
2021
2020
2019
2018