główna zawartość
artykuł nr 1

Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego -2020

Pozycja

Data Aktu

Data Publikacji

Tytuł

12861

09.12.2020

15.12.2020

Uchwała  nr XXXIII/202/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 9 grudnia 2020 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku

12860

09.12.2020

15.12.2020

Uchwała  nr XXXIII/199/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 9 grudnia 2020 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/190/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

12711

09.12.2020

11.12.2020

Uchwała  nr XXXIII/198/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 9 grudnia 2020 r.w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łosice

12184

30.11.2020

07.12.2020

Uchwała  nr XXXII/190/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 30 listopada 2020 r.w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

12183

30.11.2020

07.12.2020

Uchwała  nr XXXII/189/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 30 listopada 2020 r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki opłaty podwyższonej

12182

30.11.2020

07.12.2020

Uchwała  nr XXXII/188/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 30 listopada 2020 r.w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

12181

30.11.2020

07.12.2020

Uchwała  nr XXXII/187/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 30 listopada 2020 r.w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2021

12180

30.11.2020

07.12.2020

Uchwała  nr XXXII/186/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 30 listopada 2020 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

12179

30.11.2020

07.12.2020

Uchwała  nr XXXII/185/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 30 listopada 2020 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2021 na obszarze Miasta i Gminy Łosice

11184

04.11.2020

12.11.2020

Uchwała  nr XXXI/184/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 4 listopada 2020 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku

9744

14.09.2020

22.09.2020

Uchwała  nr XXIX/180/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 14 września 2020 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku

9743

31.08.2020

22.09.2020

Uchwała  nr XXVIII/172/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 31 sierpnia 2020 r.w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z miejsca rekreacyjnego przy „Zalewie Łosickim”

8216

08.07.2020

31.07.2020

Uchwała  nr XXVI/163/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 8 lipca 2020 r.w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Łosice na rok szkolny 2020/2021

8215

23.07.2020

31.07.2020

Uchwała  nr XXVII/171/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 23 lipca 2020 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku

7744

08.07.2020

13.07.2020

Uchwała  nr XXVI/162/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 8 lipca 2020 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku

7149

22.06.2020

01.07.2020

Uchwała  nr XXV/160/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 22 czerwca 2020 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku

6815

27.03.2020

19.06.2020

Zarządzenie  nr RMiG.120.36.2020 Burmistrz Miasta i Gminy Łosice  z dnia 27 marca 2020 r.w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łosice za 2019 rok, oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Łosickiego Domu Kultury za 2019 rok

5625

11.05.2020

18.05.2020

Uchwała  nr XXIV/152/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 11 maja 2020 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku

5521

11.05.2020

14.05.2020

Uchwała  nr XXIV/149/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 11 maja 2020 r.w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

4496

26.03.2020

09.04.2020

Uchwała  nr XXIII/147/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 26 marca 2020 r.w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2020 rok.

4495

26.03.2020

09.04.2020

Uchwała  nr XXIII/146/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 26 marca 2020 r.określenia wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz określenia sezonu kąpielowego

4139

26.03.2020

30.03.2020

Uchwała  nr XXIII/148/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 26 marca 2020 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku

3795

12.03.2020

20.03.2020

Uchwała  nr XXII/145/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 12 marca 2020 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku

3141

27.02.2020

12.03.2020

Uchwała  nr XXI/142/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 27 lutego 2020 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku

2117

29.01.2020

13.02.2020

Uchwała  nr XX/139/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 29 stycznia 2020 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku

2116

29.01.2020

13.02.2020

Uchwała  nr XX/138/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 29 stycznia 2020 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/108/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki opłaty podwyższonej

2115

29.01.2020

13.02.2020

Uchwała  nr XX/137/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 29 stycznia 2020 r.w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji przez Burmistrza Miasta i Gminy Łosice

2114

29.01.2020

13.02.2020

Uchwała  nr XX/136/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 29 stycznia 2020 r.o zmianie uchwały Nr XIX/128/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

2113

29.01.2020

13.02.2020

Uchwała  nr XX/135/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 29 stycznia 2020 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

2112

29.01.2020

13.02.2020

Uchwała  nr XX/134/20 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 29 stycznia 2020 r.w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice

970

27.12.2019

17.01.2020

Uchwała  nr XIX/128/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 27 grudnia 2019 r.w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

969

27.12.2019

17.01.2020

Uchwała  nr XIX/124/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 27 grudnia 2019 r.w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Łosice

638

27.12.2019

15.01.2020

Uchwała  nr XIX/133/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 27 grudnia 2019 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2020

637

27.12.2019

15.01.2020

Uchwała  nr XIX/131/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 27 grudnia 2019 r.w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku

636

27.12.2019

15.01.2020

Uchwała  nr XIX/123/19 Rada Miasta i Gminy Łosice  z dnia 27 grudnia 2019 r.w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/84/91 Rady Miasta i Gminy w Łosicach z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych stanowiących własność gminy będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych

 

Dostępne kategorie:
2020
2019
2018