główna zawartość
artykuł nr 1

Skarbnik

obrazek
Marta Stasiuk

Marta Stasiuk posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne uzyskane na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe, potwierdzone Certyfikatem Księgowym wdanym przez Ministra Finansów, to 12-letni staż pracy w księgowości jst., w tym 3 lata pracy na stanowisku skarbnika.

Dostępne podkategorie:
Kompetencje