główna zawartość
artykuł nr 1

Burmistrz

obrazek
Mariusz Kucewicz

Mariusz Kucewicz urodzony 15.03.1976 r. w Łosicach. Żonaty, ojciec trzech synów. 

Wykształcenie wyższe. W 2002 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera elektrotechnika na Politechnice Białostockiej. W 2004 r. ukończył studium podyplomowe Informatyka w Zarządzaniu i Biznesie Politechniki Białostockiej. Rok później ukończył studium podyplomowe Finansowania Inwestycji Samorządu Terytorialnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 2003 r. związany z Urzędem Miasta i Gminy w Łosicach, gdzie zajmował stanowisko kierownika referatu Łosickiego Centrum Informacji. W latach 2009-2010 pełnił obowiązki dyrektora Łosickiego Domu Kultury. Do 2014 r. był członkiem i radnym Lokalnej Grupy Działania Tygiel Doliny Bugu.

W wyborach samorządowych w 2010 r. wybrany został na radnego powiatu łosickiego. W latach 2010-2014 pełnił funkcję wicestarosty powiatu łosickiego. Od 2014 roku burmistrz Miasta i Gminy Łosice.

Od wielu lat działa społecznie. W latach 2011-2014 był prezesem Powiatowego Stowarzyszenia Animatorów Kultury w Łosicach. W 2010 r. został laureatem XI Edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego za zasługi na rzecz Województwa Mazowieckiego. Druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosicach, odznaczony srebrnym i brązowym medalem zasłużonego dla pożarnictwa. Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łosicach.

artykuł nr 2

Przyjmowanie interesantów

Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawie skarg w wniosków w każdą środę w godz. od 11.00 do 15.30 oraz każdy piątek w godz. od 15.30 do 16.30.

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie w sekretariacie Urzędu:
Łosice, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, pok. 21
tel.: 83 306 88 21
fax.: 83 357 27 01
e-mail: sekretariat@gminalosice.pl 

Dostępne podkategorie:
Kompetencje