główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 577

1. Data: 2020-07-23 15:50
Dział: Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
2. Data: 2020-07-08 16:49
Dział: Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
3. Data: 2020-07-08 16:47
Dział: Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
4. Data: 2020-07-08 16:46
Dział: Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
5. Data: 2020-07-08 16:45
Dział: Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto > 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk
6. Data: 2020-07-08 16:42
Dział: Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto > 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice
Wykonanie: Małgorzata Wojcieszuk