główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie GNiOŚ.6220.5.40.2019 z 18.12.2019 r.

Obwieszczenie GNiOŚ.6220.5.40.2019 z 18.12.2019 r. o wyłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dot. przedsięwzięcia polegającego na „Budowie fermy drobiu o maksymalnej obsadzie 1940 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanej na działkach o nr ew.390, 391, 392, 393, 394, 397, 398 położonych w miejscowości Stare Biernaty gm. Łosice, powiat łosicki, woj. mazowieckie".

Dostępne podkategorie:
2021
2020
2019
2018