główna zawartość
artykuł nr 1

Redakcja strony BIP

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują:

  1. Małgorzata Wojcieszuk
    e-mail: m.wojcieszuk@gminalosice.pl
    tel. 83 357 33 25