główna zawartość
artykuł nr 1

Urząd Miasta i Gminy w Łosicach

powitanie w BIP
Witamy na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urząd Gminy Strachówka

Nazwa Gminy

Miasto i Gmina Łosice

Rodzaj

gmina miejsko-wiejska

Lokalizacja

woj. mazowieckie, pow. łosicki

Kod pocztowy

08-200

Adres

Łosice, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

Kontakt

83 306 88 21

83 357 27 01

 sekretariat@gminalosice.pl  

 https://gminalosice.pl/

Burmistrz

Mariusz Kucewicz

 83 306 88 21

Sekretarz

Małgorzata Łaska 

 83 306 88 23

Skarbnik

Marta Stasiuk

 83 306 88 27

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy

Ewa Hornowska 

83 306 88 42

Nr kontaBank Spółdzielczy w Łosicach
29 8038 0007 8888 8888 8888 8888
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Bank Spółdzielczy w Łosicach
57 8038 0007 0010 1491 2000 0940

NIP 4960249189
REGON030237405
Archiwalny BIP e-bip.pl/start/22