główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości gruntowej

Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach, stanowiącej własność gminy Łosiceprzeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2041 o powierzchni 0,7283 ha położonej w Łosicach, stanowiącej własność Gminy Łosice, co potwierdza księga wieczysta nr SI2S/00018970/6.

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości gruntowej

Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Czuchlebach stanowiącej własność Gminy Łosice przeznaczonej do oddania w najem na okres 10 miesięcy w trybie bezprzetargowym.

Dostępne kategorie:
2021
2020
2019