główna zawartość
artykuł nr 1

Regulamin PSZOK

Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych na terenie działania Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko" z siedzibą w Łosicach.

Załączniki:
Regulamin PSZOK5.75 MB