główna zawartość
artykuł nr 1

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

31 stycznia 2020 r. upływa termin, na złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - Art. 111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz.487 ze zm.).