główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 73 w Łosicach

Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 73 w Łosicach dot. obsadzenia mandatów na członków Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej bez przeprowadzenia głosowania ustalonego na dzień 28 lipca 2019 roku.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Mazowieckiej Izby Rolniczej - skład Komisji Okręgowej Okręgu Wyborczego Nr 73 - Miasto i Gmina Łosice

Załączniki:
Obwieszczenie 363.41 KB
artykuł nr 3

Zarządzenie wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Uchwała Nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.