główna zawartość
artykuł nr 6

Informacja i Deklaracja - podatek leśny

Druki obowiązujące od 1 lipca 2019 r. - osoby fizyczne.

artykuł nr 7

Informacja i Deklaracja - podatek rolny

Druki obowiązujące od 1 lipca 2019 r. - osoby prawne.

artykuł nr 8

Informacja i Deklaracja - podatek rolny

Druki obowiązujące od 1 lipca 2019 r. - osoby fizyczne.

artykuł nr 9

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2019 r.

artykuł nr 10

Uchwały dotyczące wzorów formularzy informacji i deklaracji

Uchwały dotyczące wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.