główna zawartość
artykuł nr 1

Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na działkach o nr ewid. geod. 1418/2 i 250/1, obręb Niemojki, gm. Łosice

artykuł nr 2

Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych, dotyczącej zmiany stanu wody na działkach o nr ewid. geod. 147113428/2 w Łosicach

artykuł nr 3

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice

artykuł nr 4

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

artykuł nr 5

Usuwanie odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka do owijania bałotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag.