główna zawartość
artykuł nr 1

Petycja ws uchwalenia przez tutejszą Radę Miasta / Gminy uchwały: „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”

Data złożenia petycji:

20.12.2020 r.

Wnioskodawca:

Teresa Garland TRS NP SKK
Skr. poczt.88
32-050 Skawina

Sposób załatwienia: 

Odpowiedź:

 

Załączniki:
Petycja 156.85 KB
Uzupełnienie petycji 406.11 KB
artykuł nr 2

Petycja w sprawie zapowiadanych przez Rząd RP masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Data złożenia petycji:

11.12.2020 r.

Wnioskodawca:

Joanna Patejuk
ul. Marymoncka 137/139 m. 81
01-946 Warszawa

Sposób załatwienia: 

Odpowiedź:

 

 

Załączniki:
skan petycji 111.03 KB
artykuł nr 3

Petycja w sprawie zakupu maseczek ochronnych i płynów do dezynfekcji przez Urząd Miasta i Gminy Łosice

 

Data złożenia petycji

02-11-2020 r.

Wnioskodawca:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu: Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Sposób załatwienia: 

Odpowiedź:

 

artykuł nr 4

Petycja dot. płynów do dezynfekcji

 

Data złożenia petycji

26-08-2020 r.

Wnioskodawca:

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu: Adam Szulc

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Sposób załatwienia: 

Odpowiedź: 09.09.2020 r. 

 

Załączniki:
Petycja 9.17 MB
Odpowiedź na petycję 228.79 KB
artykuł nr 5

Inicjatywa Dbajmy o bezpieczeństwo Interesantów i Urzędników - zdalny pomiar temperatury - zamówienia publiczne z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji

Data złożenia petycji:

23.04.2020 r.

Wnioskodawca:

SMEbusiness.pl Sp. z o. o.
ul. Domaniewska 47/10
02-672 Warszawa
nr KRS: 0000475000
www.smebusiness.pl

Sposób załatwienia: 

Odpowiedź: 06.05.2020 r.

 

Załączniki:
skan petycji 185.89 KB
Odpowiedź na petycję 2.61 MB