główna zawartość
artykuł nr 1

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Łosice za rok 2019

artykuł nr 2

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Łosice za rok 2018

artykuł nr 3

Poziom recyklingu

Osiągnięty poziom recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przez Miasto i Gminę Łosice.